Samtidig endres fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser. Dette går frem av det reviderte statsbudsjettet som ble lagt