Dette går fram av stortingsmeldingen «Klimaplan for 2021 –