Det er særlig Barentshavet som skal utforskes i 25. konsesjonsrunde. Åtte av de totalt ni områdene som lyses ut ligger her.

Områdene er videre delt inn i 136 leteblokker. Mange av dem ligger opp mot iskanten i nord og det som Miljødirektoratet vurderer som særlig verdifulle og sårbare områder.

Det melder NRK.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier nytt leteareal er i tråd med regjeringsplattformen og Stortingets ønsker.

Arrogant

Utlysningen av 25. konsesjonsrunde skjer samtidig som Høyesterett vurderer om 23. konsesjonsrunde var i strid med grunnlovens miljøparagraf.

Den skjer også mens kontroll- og konstitusjonskomitéen vurderer å åpne sak i forbindelse åpningen av Barentshavet sørøst for oljeleting.

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Jon Christian Fløysvik Nordrum sier symboleffekten av å gjøre utlysningen nå er svært uheldig.

– Det kan oppfattes som arrogant at dette utlyses uten at man venter på Høyesterett og kontroll- og konstitusjonskomiteens behandlinger. Det er tale om fundamentale beslutninger som vil påvirke fremtidige generasjoner. Da bør man i det minste ta seg tid til å avklare vesentlige premisser før man gjør en slik beslutning, sier han til NRK.