Det er ikkje prioritert pengar til Stadt skipstunnel i statsbudsjettet som blir lagt fram 7. oktober. Det melder Bergens Tidende. – Det er lite rom for nye prosjekt. For å ikkje