Det er ikkje prioritert pengar til Stadt skipstunnel i statsbudsjettet som blir lagt fram 7. oktober. Det melder Bergens Tidende.

– Det er lite rom for nye prosjekt. For å ikkje måtte stoppe opp prosjekt vi er i gong med, må dei som ventar på oppstart utsetjast. Dette gjeld dessverre Stad skipstunnel. Det er ikkje pengar til dette no, forklarer Hareide (KrF) til BT.

Den første skipstunnelen i verda har vorte greidd ut over 20 gonger og vil koste nær 3 milliardar koner.