Redningskøyta «Odin» har i natt assistert et 22 meter langt fiskefartøy med fremdriftsproblemer nordøst av Magerøya. Fartøyet slepes til havn melder Redningsselsksapet på Twitter..