I dag får seitrålerne en avsetning av torsk og hyse i nord for bifangst i