– På vegne av rederi og mannskap takke for bistanden de har fått. Takk også til et tålmodig og dyktig mannskap og skipper. De har taklet også denne situasjonen svært godt. Målet nå er nødvendig vedlikehold av hovedmotor, og komme raskest mulig i fiske igjen, sier Remøy til Fiskebåt sin hjemmeside.

Daglig leder i Arctic Swan as, Einar Jan Remøy, berømmer det norske konsulatet i Murmansk som har vært til stor hjelp. Skipper Gert Sandvik om bord i Arctic Swan, sier at han jeg gjerne skulle vært denne erfaringen foruten, men takker for all hjelp de har fått.

– Jeg vil rette en stor takk til Norges generalkonsulat i Murmansk, og spesielt konsul Astrid Nærum, for uvurderlig bistand under oppholdet i Murmansk, sier Sandvik.

Den russiske kontrollen av reketråleren Arctic Swan er nå avsluttet. Ingen alvorlige forhold er avdekket. Kontrollen viste at fartøyet hadde rapportert korrekt kvantum reker.

Arctic Swan hadde i tillegg et svært lite kvantum hvitfisk i fryserommet. Fisken tilhørte mannskapet og var fisket i norske farvann på en tidligere fangsttur. Denne fisken var ikke innrapportert ved innseiling til russisk sone. Rederi og skipper risikerer en bot for disse forholdene.

Gjennomføringen av kontrollen har tatt svært lang tid, men ble gjennomført i en god atmosfære.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, uttrykker lettelse over at fartøyet nå har fått seile fra Murmansk, men mener at saken illustrerer at det er behov for ytterligere dialog mellom norske og russiske myndigheter.

-Under kontrollen ble skipper stilt spørsmål og presentert for et regelverk som viser at det er behov for langt bedre informasjonsutveksling. Norske og russiske myndigheter må skape gjensidig klarhet i regelverket av hensyn til fiskerne i Barentshavet. I dag er det russisk rulett for norske fiskere å fiske norske kvoter i russisk farvann. Slik kan vi ikke ha det, sier Maråk.