Fiskarlaget Nord har engasjert Myrvang til å se på