I en pressemelding opplyser Norges Råfisklaget at det planlagte årsmøte som skulle gjennomføres i Tromsø 12. og 13. mai 2020 utsettes på ubestemt tid på grunn av den pågående koronaepidemien.

«Det avklares i disse dager hvordan årsmøtet kan gjennomføres i tid, form og innhold innenfor de frister og alternativer som myndighetene tillater. Mulige alternativer kan være et mini-årsmøte eller en elektronisk gjennomføring», opplyser salgslaget.