I en pressemelding i forbindelse med høstens minstepriser på fisk, opplyste Norges Råfisklag onsdag at de etter diskusjon med fiskeindustrien, vil åpne opp for