Råfisklaget har i samarbeid med næringsorganisasjonene utarbeidet felles retningslinjer for smittevern både for kontrollører og for samhandling mellom fisker og kjøper.

I dokumentet under finner du retningslinjer for smittevern når det gjelder interaksjon mellom fartøy og kjøpere ved landing av fisk/skalldyr: