Markedssituasjonen for kveite er blitt stadig vanskeligere i takt med økende fangster langs kysten. I samarbeid med kjøperorganisasjonene sender Norges Råfisklag nå klare signaler til fiskerne,