I et møte med president Vladimir Putin rapporterte fiskerietaten Rosrybolovstvos leder Ilja