Med sterk ordreinngang og et svært lovende marked innen oppdrettsnæringen øker PTG produksjonskapasiteten i Norge, og investerer over 20 millioner kroner i fabrikkutvidelse i Malmefjorden utenfor Molde.

Avdelingen i Malmefjorden er en del av tidligere FrioNordica, og står for store deler av konsernets produksjonskapasitet. I tillegg til investeringen utreder selskapet robotisering av flere arbeidsprosesser for å øke kapasiteten og effektiviteten ytterligere.

Kvalitet og kort leveringstid

Terje Arnesen konsernsjef PTG Foto: PTG

– Investeringen i større lokaler og moderne produksjonsfasiliteter vil øke vår kapasitet og effektivitet betraktelig. Med produksjon i Norge og et landsdekkende service-nettverk ivaretar vi våre kunders behov for kvalitet, korte leveringstider og leveringspresisjon, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Han sier at det nå investeres i en rekke oppdrettsanlegg på land, og at det bygges stadig nye båter både til akvakultur og fiskeri.

– Vi opplever en sterk ordreinngang innen brønnbåtmarkedet, og det er også stor etterspørsel etter våre løsninger for landbasert oppdrett – da hovedsakelig varmepumper tilpasset ulike behov, samt kjøle- og kuldeanlegg for videreforedling av fisk, sier Arnesen.

Matfisk på land

– Det er et stort behov for våre løsninger til dagens settefiskanlegg. I tillegg produserer industrien stadig større smolt på land for kortere tid i sjø, og dermed sterkere fisk som er mindre eksponert for lus og sykdom. Vi har også tro på at industrien vil lykkes med etablering og produksjon av oppdrett av matfisk på land, og at vi er godt posisjonert for dette markedet, sier Arnesen og legger til:

NOK Å GJØRE: Fra PTG i Malmefjorden (tidligere FrioNordica). Fra venstre: Steinar Dale, produksjonssjef i PTG, og Ketil Røberg, salgs- og markedsdirektør marine og Industri har nok å henge fingrene. Foto: PTG

– Regjeringens strategi med satsing på vederlagsfrie konsesjoner for matfisk på land vil bidra til dette. Vi ønsker å være i forkant med våre komplette kjøle-, fryse-, klima- og varmeløsninger, og investerer derfor i norske arbeidsplasser, norsk kompetanse og kvalitet, avslutter Terje Arnesen, konsernsjef i PTG.