Fredag kunne FiskeribladetFiskaren fortelle at russiske myndigheter har beordrer sivile sjøkapteiner til å skaffe seg detaljkunnskap om norskekysten. De er bedt om å ta norske farledsbevis og brukes som kjentmenn ved eventuell krig og konflikt.

Statslos Øistein Nilsen rapporterte inn en bekymringsmelding som følge av at han og minst to andre statsloser skal ha fått informasjon fra sivile sjøkapteiner om at russiske sjøkapteiner blir oppfordret av egne myndigheter til å skaffe seg farledsbevis for norskekysten.  

Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST. Foto: Aleksander Nordahl.

Dialog med Kystverket
Kystverket har i sin tur vært i kontakt med PST. De bekrefter at de har engasjert seg i saken, og kjenner til detaljene rundt.

– Det er generelt problematisk for PST å svare detaljert på spørsmål om såpass konkrete forhold. Men - ja, PST har bekreftet at vi er kjent med, og har hatt dialog med Kystverket ift denne informasjonen og sånn sett også kjent med at russiske myndigheter skal ha oppfordret sjøfolk til å samle informasjon om norskekysten, skriver kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i en epost til fbfi.no.

Kystverksdirektør Kirsti Slotsvik sa fredag at de ikke kan nekte en russer farledsbevis som følge av nasjonalitet.

– Jeg kan ikke gå inn på hva PST har foretatt seg med opplysningene, utover at PST har hatt dialog med Kystverket om dette. Hvem som PST har orientert, eller diskutert dette videre med kan jeg helle ikke kommentere, melder Hugubakken.

Vladimir Putin, Russlands president. Foto: Eilin Høydahl.

Frykter russisk etterretning
De siste årene har president Vladimir Putin og russiske myndigheter kommet i stadig sterkere motsetningsforhold til Vesten, spesielt som følge av konflikten av Ukraina.

Da PST-sjef Benedicte Bjørnland for en knapp måned siden la frem tusselvurderingen for 2015, pekte hun spesielt på hva følgene av russisk etterretning kunne bety.

«Slik PST vurderer det, er det russisk etterretning som har det største skadepotensialet for norske interesser», skrev PST i trusselvurderingen.

Kjenner du til mer om saken ta kontakt på tips@fbfi.no