Professorene Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i en rekke kronikker og intervjuer det siste året uttalt seg negativt om konsekvensene dersom oppdrettsnæringen blir pålagt å betale ressursskatt. Samtidig ledet de et prosjekt betalt av Fiskeri- og havbruksnæringens