Professoren ved Universitetet i Tromsø har deltatt i en debatt på Facebook etter Fiskeribladets intervju med seniorrådgiver Synnøve Liabø i Fiskeridirektoratet. Der sa Liabø at det er viktig å skille mellom andelene av fangst som fiskes av større fartøy i kystfiskeflåten, og kvoteandelene som hører hjemme i de ulike gruppene i finnmarksmodellen.

Jahn Petter Johnsen er professor i fiskeriforvaltning ved Norges fiskerihøgskole/ Norges arktiske universitet i Tromsø.