Professoren ved Universitetet i Tromsø har deltatt i en debatt på Facebook etter