Professoren ved Universitetet i Tromsø har deltatt i en debatt på Facebook etter Fiskeribladets intervju med seniorrådgiver Synnøve Liabø i Fiskeridirektoratet. Der sa Liabø at det er viktig å skille mellom andelene av fangst som fiskes av større fartøy i kystfiskeflåten, og kvoteandelene som hører hjemme i de ulike gruppene i finnmarksmodellen.

Jahn Petter Johnsen er professor i fiskeriforvaltning ved Norges fiskerihøgskole/ Norges arktiske universitet i Tromsø. Foto: Nils Torsvik

Hun viste til at det er bare små endringer i kvoteandeler når sammenligningen skjer mellom de opprinnelige lengdene på båtene og dagens hjemmelslengder, mens endringene er store om en sammenligner med andelene som nå finnes på fartøyene målt etter faktisk lengde.