Det er konklusjonen fra professor Jon Petter Rui ved Det juridiske fakultetet i Tromsø i en juridisk betenkning som nå