Professoren tror flere fiskere vil gå over til raudåtefiske i årene som kommer.