Forskriften trådte i kraft 1. oktober i fjor, og gjør at varer som ikke møter kvalitetskrav, men er trygge, kan eksporteres til land utenfor EØS – dersom det er marked