Fiskebåt opplyser på sine nettsider at alle fartøy med godkjenningsnummer må aktivt registrere seg før det kan eksporteres varer til Kina. De må gjøre dette, selv om de står på listen som Fiskeridirektoratet, Catch Certificate og Mattilsynet i fellesskap har utarbeidet, viser Fiskebåt til.

Det vises til tidligere utsendt informasjon om de nye kravene for eksport til Kina. Som nevnt her oppfordres det om at alle fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet sørger for å registrere seg innen fristen den 8. januar 2021.

Fartøy uten godkjenningsnummer – primærprodusenter – skal også listeføres, men for disse har Mattilsynet sørget for registrering. Det er lagt ut en liste for dette her.

«Fiskebåt konstaterer at denne listen også inneholder fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet. For å unngå misforståelser presiseres det derfor at alle fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet aktivt må registrere seg selv om de står på listen som Mattilsynet har utarbeidet», skriver Fiskebåt.