– Fjorårets resultat var langt under forventet. Årets gyteinnsig er fortsatt noe i underkant hvis vi ser på forventningene som kan leses av fjorårets bestandsberegning, påpeker Korsbrekke. Han velger likevel