Kystverket har fått i oppdrag å avhende alle fiskerihavner som ikke ble overtatt av fylkeskommunene innen utgangen av 2019. Nå vurderer Kystverket å avhende havna i Holmbukt i Porsanger. Dette har Troms og Finnmark