Den vanskelige situasjonen David Ingilæ (18) er kommet i etter at sjarken hans brant i Kjøllefjord 8. november, har ført til politiske krav om at fiskeriministeren må gripe inn.

– Dette er et tilfelle der det må kunne gis dispensasjon. Regelverket er ikke laget for å stoppe ungdommer som David, sier ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) i Lebesby til iFinnmark.

Han får støtte fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Ingalill Olsen (Ap). Strifeldt kontakten fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) etter å ha lest iFinnmarks sak om David Ingilæ, mens Olsen har sendt skriftlig spørsmål til statsråden.

Den vanskelige situasjonen skyldes en forskrift som var ment for å hindre spekulasjon, men som skaper hinder for 18-åringen.

Han får nemlig ikke bruke leiefartøy for å fortsette fisket, noe som er spesielt viktig for å fiske grunnlag stort nok til å få krabbekvote neste år. Det vil bety tap på kanskje en halv million kroner, skriver iFinnmark.

Ytterligere to sjarker ble totalskadd i brannen.