– Dessverre har forskerne gått kun en vei når de har sett på tanalaksen. De sier at hele laksestammen er i ferd med å forsvinne. Det holder ikke mål. Vi kan dokumentere det motsatte - nemlig når vi fisker med drivgarn. Det har aldri vært så mye vinterstøing i elva, påsto Frps Reidar Varsi under valgdebatten i Tana onsdag.

Frp fikk støtte også fra politikere fra partiet Árja og Senterpartiet.

Forskerne står likevel på sitt og forsker Morten Falkegårds advarer om at villaksstammen, og spesielt den som går opp i de øvre deler av vassdraget er i ferd med å dø ut.

Dette