2021 er første gang politiet utarbeider en åpen trusselvurdering. Torsdag ble den publisert, og der trekkes fiskerikriminalitet frem blant de nasjonale truslene.

Ulovlig fiske er et av punktene politiet ser på i årets trusselvurdering.

– Dette skjer blant annet gjennom systematisk under- og feilrapportering av fangst og er noe vi ser svært alvorlig på. Både av hensyn til norsk økonomi og miljøaspektet, forteller avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, i en pressemelding.

Store inntektstap

Politiet peker på at dette er et omfattende problem, og at det er svært alvorlig med tanke på økonomien og miljøaspektet.

– Det handler om Norges økonomiske interesser, som en av våre store næringer, og at denne undergraves når det fiskes for mye og så skjules i innrapporteringsfasen. Vi mener enkelte aktører driver omfattende ulovlig fiske og underrapportering, sier Vandvik.

Politiet påpeker at fiskerikriminalitet gir store inntektstap for den norske stat.

– I norske farvann har vi solide fiskebestander, men vi ser at for eksempel villfanget fisk, hummer og kongekrabbe er svært ettertraktede varer med høy profitt for mange. Ulovlig fiske utføres av både norske og utenlandske fiskeforetak, forteller Vandvik.

Underrapportering

Politiet påpeker at ulovlig fiske kamufleres ved å underrapportere hva som faktisk blir fisket.

- Det har vært vesentlig og systematisk underrapportering av fangst i næringen i mange år, kommenterer Vandvik.

Han viser til at fiskemottak kan skjule underrapportering ved å overfylle kartonger med fisk eller bearbeide fisken så vekten endres.

- På den måten kan fartøy fiske mer enn de har lov til og mottak kan få omsatt mer råstoff til eksport.

Nytt tipsmottak

I forbindelse med at myndighetene i januar la frem en smørbrødliste med tiltak mot fiskerikriminalitet, ble det kjent at politiet har etablert en tipsløsning som skal gjøre det lettere for folk å melde fra om lovbrudd i forbindelse med for eksempel vinterfiske.

Det er også foreslått å etablere et nytt arbeidslivskriminalitetssenter (a-krimsenter) i Nord-Norge. I tillegg har Økokrim fått styrket sin rolle på etterretning på dette feltet, forteller Vandvik.

– Politiet følger også aktuelle tiltak i den nye handlingsplan mot fiskerikriminalitet, der flere aktører er involvert.