– Skal myndighetene innføre så strenge tiltak, så må det være en saklig grunn, eller så er det forskjellsbehandling, sier Jon Petter Rui, professor