Nord-Troms tingrett har avgitt kjennelse om at selfangstskuten «Salarøy», tidligere «Ottar» er tatt i