Vidar Helgesen (H) var klima- og miljøminister fram til januar i år. I dag er han utpekt av statsminister Erna Solberg til å være norsk spesialrepresentant for det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. 

– Det er åpenbart at omdømme til sjømatnæringen har betydning ut over fakta, sier Helgesen til Fiskeribladet.

Plast og omdømme

Helgesen hadde som miljøstatsråd et sterkt engasjement i saken om plastforsøpling av havet.

Helgesen mener at om plastforsøplingen av havet fortsette, kan det ramme sjømatnæringens omdømme hardt.