– Det er ikke mulig å nå visjonene for rapporten hvis havet fylles opp med plast. Fortsetter vi å «fylle» havet med plast, er det jo mer plast enn fisk i havet i 2040, sier Karl Almås til Fiskeribladet.

Produktive hav i 2050

Almås sier at plast i havet gjør havet mindre produktivt og at de ikke er noen «quick fix» på plastproblemet.

Sintef-rapporten, «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050», kom i 2012. Rapporten, som er blitt en referanse blant politikere og i næringslivet, tar for seg en mulig utvikling fra 2010 til 2050 der en ser på potensialet for sjømatnæringen.

En