– Vi snakker om å reetablere torskeoppdrett, ikke om hvor mye de før oss har tapt. Vi ser framover, ikke bakover. Nå er sjette