Om bord på kystnotbåten «Sjohav» kunne skipper Onar Sjo godt tenkt seg litt mindre hval og litt færre oppdretts-fortøyninger når NVG-silda skal lures inn i nota i fjordene på Kvaløya i Troms.Revne