Og rapportene etter Havforskningens prøvefiske er fortsatt ikke publisert, snart en måned etter at de første pingerne er montert på seigarn i Lofoten.