– Hadde departementet gjort dette på en annen måte kunne man spart seg mye bråk og motvilje. I høringen ble vi fortalt om grundig forskning