Osland Stamfisk meldte førre fredag om rømming frå lokaliteten Søreide i Høyanger kommune, skriv Fiskeridirektoratet på sine heimesider. Det dreier seg om ei rekkje hol i not, sannsynlegvis forårsaka av pigghå. Selskapet driv gjenfangst i området