På omvisningen blir Sandberg introdusert til årets og fjorårets kull med berggylt og rognkjeks.

- Dette anlegget tilrettelegger for forskning på leppefisk gjennom hele produksjonssyklusen deres, sier forskningsdirektør for akvakultur ved Havforskningsinstituttet, Geir Lasse Taranger. 

Rommet er kritthvitt og stille. Sirkulasjonssystemer lager små krusninger i overflatene til de 16 bassengene i rommet. Her vokser leppefisker fra yngel

 under forskernes oppsyn. 

- Det er et stort trykk fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet for å forske mer på, og produsere leppefiskarter som rognkjeks og berggylt. Forskerne her fører rapporter og diskuterer resultatene av forskningen med forvaltningen, sier han.

Per Sandberg i samtale med Birgitta Nordberg, forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Ole Jacob Riise

Ønsker kompetansesenter på Austevoll. 

Taranger forklarer til Sandberg at Havforskningsinstituttet på Austevoll gjør en innsats for at gründere i fiskerinæringen skal få anvende kunnskapen til instituttet.

- Vi ser på muligheten for å opprette et kompetansesenter i skjæringspunktet mellom forskningsstasjonen på Austevoll og Austevoll videregående skole slik at vi får et samarbeid mellom forskning og utdannelse. Vi ønsker at det skal være et tilbud til næringslivet og gründere som ønsker å komme dit for å lære, sier Taranger.  

Utarbeidelsen av dette ledes av Austevoll kommune.

- Det er ikke noen hinder i veien for dette prosjektet, men det er tidkrevende og tungt å få gjennomslag, legger Taranger til. 

Litt nerdete

Sandberg uttrykker at han er fornøyd med besøket hos Havforskningsinstituttet på Austevoll. 

- Jeg er spesielt glad i å besøke forskningsanleggene. Som fiskeriminister har jeg et nærmest nerdete forhold til forskningen, og da er det utrolig givende å se utviklingen mot fremtiden av næringen.

- Forskningen på Havforskningsinstituttet er fantastisk spennende, og derfor har jeg bedt forskerne om å gi meg ekstra skoletimer denne uka, legger Sandberg til.