Åkrehamn Trålbøteri økte nok en gang inntektene og satt igjen med et pent