I dag sier høstingsregelen for lodda at det skal være en bestand av