Jonny Lokøy fra Knarrevik ble valgt til foreningens første styreformann. Lokøy er reder for ringnotfartøyet ”Endre Dyrøy”.Med seg i styret får han Egil Hansen som nestleder og styremedlemmene Lars Magne Eidesvik,