I en melding til Fiskeribladet skriver daglig leder Mariann Frantsen at dette har vært «ti år med en tydelig stemme for en livskraftig kyst».

– Pelagisk Forening har etablert seg som en tydelig stemme i Fiskeri-Norge, sier hun.

Mangfold

Foreningen ble stiftet i februar i 2011 som et resultat av at flere fiskebåtredere ønsket å løfte frem viktigheten av et mangfold i fiskerinæringen.

– Vi mente det måtte legges til rette for en differensiert flåte, dersom vi fortsatt skulle skape arbeidsplasser og bevare en livskraftig kyst, sier hun. Frantsen mener har vist seg at det var viktig å ha denne visjonen – og å holde fast ved den.

– Ikke minst i arbeidet med kvotemeldingen har vi vært en sterk og tydelig stemme der vi har fremhevet behovet for mangfoldet i fiskerinæringen og vist frem betydningen av den naturlige ressursrenten.

Solid posisjon

Frantsen peker også på at Pelagisk Forening er blitt en organisasjon som er solid plantet i Fiskeri-Norge.

– Vi blir invitert med og lyttet til i alle viktige fora, både i politikken og i næringen. I tillegg er vi med å fronte og synliggjøre hele fiskerinæringen i ulike sammenhenger som for eksempel under Arendalsuka. Det har vært viktig for foreningen å få vist frem næringen til politikere og byråkrater, som tross alt bestemmer rammevilkårene våre, og ikke minst til folk flest, sier hun.

Den daglige lederen lover at posisjonen som Pelagisk Forening har etablert skal brukes til fortsette å løfte frem betydningen av fiskerinæringen, for å skape vekst og utvikling.

Differensiert flåte

For å oppnå en slik utvikling kreves det en differensiert og mangfoldig fiskeflåte med spredt eierskap, mener hun. Slik legges det til rette for norske arbeidsplasser, ny teknologi og innovasjon langs kysten.

Pelagisk Forening har nylig styrket organisasjonen ved å ansette Lena Brungot som seniorrådgiver. Brungot kommer fra stillingen som seniorrådgiver hos Nærings- og fiskeridepartementet.

– Med henne på laget sammen med Ask Økland, som er advokat med lang erfaring fra fiskerirelaterte spørsmål, er vi klare til å ta nye steg for foreningen og arbeide for at fiskerinæringen fortsatt være en sterk og viktig stemme for hele kysten, sier Frantsen.