Generalforsamlingen holdes 23. mars. Som i fjor gjennomføres den digitalt grunnet koronapandemien. Torgnes som går av som ordfører i bransjeorganisasjonen, tar over etter styreleder Inger