Det er en økning i volum på 27 prosent og i verdi på 28