Pandemi eller ikke. Fisken skal i land og Fiskeridirektoratet blir å komme på uanmeldte kaikontroller også