Pandemi eller ikke. Fisken skal i land og Fiskeridirektoratet blir å komme på uanmeldte kaikontroller også under årets vinterfiske.

Da koronapandemien nådde Norge mars 2020 var det midt under vinterfisket. Fiskeridirektoratets kontrollører ble ilagt hjemmekontor for å ikke bli utsatt for smitte. En ordning som naturlig nok ikke kunne vedvare ettersom alle fysiske kontroller opphørte.

- Ingen store endringer

I mai var kontrollørene imidlertid tilbake på kaikanten, med strenge smitteverntiltak ivaretatt i arbeidet sitt.

- Og slik er det fremdeles, sier seksjonssjef Bjørn-Håvard Rønnevik i Fiskeridirektoratets ressurskontrollseksjon region nord, til Fiskeribladet.