– Det handler om kvalitet, og det fisket som foregår her nå stiller helt spesielle