Regjeringen tror gruvedrift på havbunnen kan bli en ny gullgruve for Norge. Nå vil de bruke 30 millioner på å kartlegge verdiene, melder NRK.

Direktør ved senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, forklarer at dette gjelder mineraler som kobber, sink, kobolt, litium, sølv og gull.

Kan være betydelig høyere

– Det går en vulkanrygg mellom Jan Mayen og Bjørnøya, der det er bevegelse i sjøbunnen. Dette gjør at sjøvannet kan trenge dypt inn i berggrunnen. Her blir det varmet opp til rundt 400 grader og så løser det opp mineraler, forklarer Winther.

Dette blir igjen spylt opp til havbunnen hvor mineralene faller ut. Dermed dannes det store skorsteiner som vokser opp i høyden på havbunnen.

– Det er nok mange av ekspertene som er forsiktig både med å spå hvor store verdier som ligger her. Et tidlig estimat er på 1000 milliarder. Men dette tallet kan både være lavere og det kan også være betydelig høyere, sier Winther til kanalen.

I startgropen

Fortsatt er utvinning av norske havbunnsmineraler helt i startgropen.

Oljedirektoratet og andre forskningsmiljøer har begynt å kartlegge ressursene i våre havområder. I 2019 vedtok Stortinget havbunnsmineralloven, som åpner opp for fremtidig leting og produksjon.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 30 millioner kroner til nettopp kartlegging av havbunnsmineraler.

Bevilgningen skal dekke innsamling av data som vil gi informasjon om potensialet som ligger på norsk sokkel.