På Sunnmøre er lineflåten sendt på land på grunn av at pigghåen har overtatt lina, mens garnflåten sliter med altfor store mengder pigghå og trues med det