Dei siste tiåra har hordar av glupske kråkebollar ete opp mil på mil med tareskog, melder NRK.

Iveren etter å fiske steinbit og torsk på 60-talet gav kråkebollene fritt spelerom. Nå syner ny forsking at dei har ete opp fleire mil med tareskog, melder NRK.

Tareskog binder opp CO2, og den er viktig føde og oppvekstområde for fisk. Studien syner at ein må ha ei heilskapleg tilnærming til fiskeriforvalting.