Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Regjeringen ønsker å utløse mer og raskere investeringer i grønne løsninger og produkter, ifølge en pressemelding fra Norges forskingsråd.

1 milliard kroner stilles til disposisjon, og ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

Hovedutlysningen har frist tidlig høsten 2021, men en rekke bedrifter og forskningsmiljøer har allerede nå meldt fra om sin interesse for å delta i konkurransen ved at de har søkt om støtte til forprosjekter, står det i meldingen.

30 millioner kroner er satt av til 100 prosjekter som ønsker å jobbe videre med sine søknader til Grønn plattform. De kan få inntil 300.000 kroner hver.

Utlysningen om forprosjekter har vært åpen for alle bransjer, og både næringsliv og forskningsinstitutter kan delta.