Det nærmer seg tiden på året da det er lov å fiske hummer. Hummersesongen starter i hele landet 1. oktober.

Fiskeridirektoratet minner om at alle som skal fiske i år både fritidsfiskere og yrkesfiskere, må registrere seg - også de som registrerte seg i fjor.

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at så langt har 13.313 personer registrert seg for årets hummerfiske. Av disse er 12.641 fritidsfiskere, 533 er fiskere på blad B, 137 er registrert på blad A, i tillegg til to stykk som ikke er fordelt i noen av kategoriene.

Det er mulig å registrere seg fram til sesongslutt, det vil si 31. desember 2020.

Regler for hummerfiske kan du lese mer om her.