I et leserbrev i Fiskeribladet, sier Trellevik at det er utopi å tro at EU vil bruke en eneste kalori på å forhandle ny avtale med Norge så lenge vi har EØS avtalen. I dette intervjuet utdyper han hva det vil si for sjømatnæringen i Norge.

Uten kunder

- Uten å ha kunder å selge varer til, blir det ikke skapt noen nye arbeidsplasser eller vekst i norsk økonomi, sier Trellevik.

Han har fått SSB til å ta ut tall for norske bedrifters eksport til EØS-land.

Tallene viser en eksport på 297 milliarder kroner i 2020, og at 61 prosent av all Norsk sjømateksport går til EU. Noe som er 23 prosent av Norges totale eksportverdi.

Voksende EØS-motstand

Trellevik peker på at det på venstresiden i norsk politikk er voksende motstand mot EØS-avtalen.

- Sp, SV og Rødt har sammen flertall internt på venstresiden for å melde Norge ut av EØS-avtalen. Til og med i Arbeiderpartiet trekker krefter i retning av å skrote avtalen. Det gir grunn til bekymring for eksportbedrifter fra Vestland. Hele 63 prosent av vestlands-eksporten går til EØS, sier han.

Han mener venstresidens økende motstand mot EØS-avtalen står i sterk kontrast til støtten avtalen har i folket.

- Nå er den på rekordnivå, der 63,5 prosent sier ja til EØS. Selv blant Senterpartiets velgere sier flere ja enn nei til EØS, sier han med henvisning til en måling Klassekampen har gjort.

EØS-handelen

EØS-avtalen er Norges viktigste og mest omfattende internasjonale avtale. Den gir norsk næringsliv likt regelverk og helt nødvendig markedsadgang i Europa.

67% av all Norges eksport går til EU.

61% av fiskeeksporten går til EU.

50 prosent av Norges import kommer fra EU.

Både privatpersoner og bedrifter rammes dersom avtalen faller bort:

Norsk ungdom mister retten til studier i EU

Nordmenn vil miste rettigheter til hjelp under sykdom,

Trygderettigheter vil falle bort

Veterinæravtalen vil falle bort. Grensekontroll for sjømat vil bli gjennomført hver dag. For salg av fersk fisk kan slik grensekontroll være ødeleggende. (ingen har det så travelt som en død laks. Ferskvarer har ikke tid til å stå å vente på grensene.)

Norske selskaper vil miste avtalefestet rett til å levere anbud i EU.

Alarmbjeller

Erfaringene fra Brexit bør være nok til å la alarmbjellene ringe, mener Trellevik.

- De lange køene med lastebiler ved Port of Dover har illustrert hvor viktige gode handelsavtaler er. Vi risikerer at isen som kjøler laksen tiner på Svinesund på vei til europeiske forbrukere, fordi all handel må inspiseres og sertifiseres, hvis EUs veterinæravtale faller bort. Den situasjonen bør vi ikke sette oss selv i, sier han.

Garantist

Han mener Høyre er en garantist for EØS-avtalen.

- Det er uaktuelt å skrote en internasjonal avtale som gir Norge og nordmenn mulighet til å handle med Europa, investere i Europa, jobbe, studere og bo i Europa. EØS-avtalen har tjent oss godt. Den må vi ta vare på, sier han.

Den viktigste jobben fremover mener han er at flest mulig har en jobb å gå til. Der er vi helt avhengig av EØS-avtalen for at norske bedrifter skal ha et marked å selge varene sine til.

- Norge produserer 25.000 sjømatmåltider per minutt, hele døgnet, 365 dager i året. I 2020 ble 2,7 millioner tonn sjømat eksportert fra Norge. En mengde som tilsvarer 37 millioner sjømatmåltider hver dag hele året, viser han til.

Viktig i nord

Sjømateksporten er særdeles viktig for Troms og Finnmark, påpeker Trellevik. Hele 90 prosent av eksporten derfra er sjømat.

Fisk som andel av fylkets totale eksport i 2020

Fylke

1

Troms og Finnmark

90,3 %

2

Trøndelag

64,5 %

3

Nordland

53,1 %

4

Møre og Romsdal

44,6 %

5

Vestland

26,7 %

- For norske arbeidsplasser er det viktig med en avtale som sikrer at vi får solgt fisken og at fisken kommer raskt frem til mottakerlandet, sier han.

Vestlandet eksporterer mest sjømat målt i verdi. Denne landsdelen står for 20 prosent av eksportverdien av sjømat, og sysselsetter 15.000 personer. Det har en verdiskapingseffekt på 20,9 milliarder, og det resulterte i 5,3 milliarder kroner i skatt til velferdssamfunnet, så for oss på Vestlandet er sjømaten særdeles viktig.

Se alle fylkenes eksport her.

Viktig i vest

Bedrifter i Vestland eksporterte totalt varer for 46 milliarder kroner til EØS-land i fjor. I et krevende pandemiår var det en nedgang på 16 prosent, sammenlignet med 2019.

Fylkesandeler av Norges totale fiskeeksport i 2020

Fylke

1

Vestland

19,3 %

2

Møre og Romsdal

18,7 %

3

Trøndelag

17,8 %

4

Troms og Finnmark

15,7 %

5

Nordland

15,6 %

Nedgangen til land utenfor EØS området var på hele 20,3 prosent. Europa handelen er således mer stabil i krisetiden vi er i, enn handel med andre.

Frem til pandemien var trenden veldig bra for Vestland med en vekst på hele 36 prosent fra 2016 til 2019. På vei ut av krisen er det viktig å få eksporten tilbake til gamle høyder

Alternativ frihandelsavtale?

Trellevik viser til at hvis Norge skulle si opp EØS-avtalen, vil det være frihandelsavtalen (FA) fra 1973 som vil utgjøre hovedgrunnlaget for vårt økonomiske samkvem med EU. Denne avtalen er ikke er sagt opp, opplyser han.

- Frihandelsavtalens rekkevidde er begrenset til industriprodukter i henhold til dagjeldende Brussel-nomenklatur (tolltariff) og enkelte typer bearbeidede landbruksprodukter. For disse produkter er det ikke mengdemessige importrestriksjoner, toll og avgifter med tilsvarende virkning, slik det heller ikke er i EØS-avtalen.

- I tillegg til selve frihandelsavtalen ble det gjennomført to brevvekslinger, én på landbruk og én på fisk. I hovedsak innebar brevvekslingene at EU ble gitt visse preferanser på landbrukssektoren mot at Norge fikk visse preferanser på fisk. Preferansene (enkelte tollreduksjoner og noen kvoter) som er gitt i brevene vil gjelde dersom EØS-avtalen sies opp.

- For å gå tilbake til avtalen fra 1973 må begge parter være enig i det. Det må da forventes at EU-siden vil kreve avtalen fra 1973 reforhandlet og oppdatert, opplyser Trellevik.